Formularz PIT-36 jest drukiem rozliczeniowym przeznaczonym głównie dla przedsiębiorców posiadających swoją, pozarolniczą firmę. Druk ten składa się aby sporządzić deklaracji podatkowej jak także, aby dokonać rozliczenia rocznego z uzyskanych dochodów. Wypełniając formularz PIT-36 podatnicy dowiedzą się, czy ich zaliczki na podatek są wystarczające, czy może będą musieli go uregulować, czy też doszło do nadpłaty podatku, czego skutkiem będzie to, że otrzymamy jego zwrot od Urzędu Skarbowego.

Druk PIT-36 2014- z czego się składa?

Deklarację PIT-36 składa się z kilku podstawowych części, jednakże zanim rozpoczniemy uzupełnianie tego druku warto pomyśleć, jeśli jeśli mamy taką możliwość, czy będziemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem, czy rozliczać będziemy się indywidualnie. Najczęściej rozliczenie wspólne uważane jest za o wiele bardziej korzystne, więc często z z niego korzystamy.

Na początku podatnicy podać muszą swój własny numer PESEL lub NIP lub numery, w przypadku, gdy rozliczamy się preferencyjnie. Należy pamiętać także o wpisaniu roku, za który składane będzie rozliczenie.

W formularzu PIT w następnej kolejności znajdziemy części, które dotyczyć będą poszczególnych danych lub informacji. W części A ustalić musimy miejsce i cel składania zeznania, czyli wpisać musimy pełną nazwę Urzędu, w którym składać będziemy zeznanie. Część B w formularzu PIT-36 jest podzielona na B1 oraz B2, gdyż możemy dokonać rozliczenia wspólnego. W tych miejscach wpisać musimy dane oraz informacje , które dotyczą obecnego miejsca zamieszkania. Część C dotyczy dodatkowych informacji, takie jak czy zdobyte przychody są tylko z emerytury. W części D podatnicy muszą zrealizować wiele obliczeń, polegających na określeniu stopniu zarobionych dochodów lub pozyskanej straty. Część E to miejsce na wyliczenie dochodu zwolnionego, a w części F możemy dokonać wszelkich odliczeń od dochodu, sięgając po załączniki PIT/O oraz PIT/D. Po wypełnieniu tych wierszy sporo uzupełniania pozostało przedsiębiorcom, którzy używają nadprogramowych opcji, jak na przykład sumy obniżające podstawę opodatkowania jak również obliczają zryczałtowany podatek. Standardowi podatnicy muszą już tylko obliczyć wysokość podatku, uwzględnić wszelkie odliczenia i ulgi podatkowe, a w następniej kolejności mogą już sprawdzić czy Fiskus zobowiązany będzie do zrwotu nadpłaconego podatku, czy będziemy musieli go uregulować.

PIT-36 2013

Wniosek PIT-36 jest deklaracją rozliczeniową dotyczącą przedsiębiorców posiadających własną pozarolniczą działalność gospodarczą. Z tego formularza skorzystać mogą także podatnicy, którzy z określonych powodów nie mają prawa dokonać rozliczenia za pomocą PIT-37, który jest dla nich tradycyjnym zeznaniem rozliczeniowym. Przykładowo mogą być to podatnicy, których dzieci uzyskały w roku podatkowym przychody, także gdy zdobywaliśmy w tym samym czasie w tym roku z pracy poza Polską, jak również, gdy chcielibyśmy rozliczyć poniesione straty z lat ubiegłych.

PIT-36- nowelizacje w 2014 roku.

Podatnicy zobowiązani do wypełnienia PIT-36 za 2013 rok muszą zwrócić uwagę na nowelizacje, które obowiązują od tego roku. Przede wszystkim musimy skrupulatnie przyjrzeć się ulgom podatkowym, zweryfikować czy nadal są dla nas przeznaczone , jak także czy w dalszym ciągu limit danej ulgi wynosi tyle samo. Ogromne, a wręcz gwałtowne zmiany zaszły w korzystaniu z ulgi na internet, w związku, z którymi bardzo wielu z nas już nigdy nie będzie mogło jej wykorzystać, gdyż prawo do tego mamy wyłącznie przez dwa lata, a dodatkowo następujące po sobie. Oznacza to, więc, że z ulgi na internet wykorzystać będą mogli wyłącznie podatnicy, którzy nigdy wcześniej z niej nie korzystały lub uwzględniły ją wyłącznie w zeszłorocznym rozliczeniu podatkowym. Ogromną nowelizację stanowić za 2013 roku będzie również ulga na dzieci, ponieważ została ona sporządzona z myślą o wielodzietnych rodzinach. Podatnicy mający jedno lub dwójkę podopiecznych będą musieli zastosować się do wyznaczonego limitu przychodów. Jeżeli więc zarobili oni ponad sto dwanaście tysięcy złotych w danym roku podatkowym nie mają prawa do tej ulgi. Jednak wszyscy podatnicy, którzy mają na utrzymaniu tróję, czwórkę jak także jeszcze więcej małoletnich skorzystać mogą z o wiele większego obniżenia podstawy podatkowej z tego tytułu.

PIT-36- termin składania

Ważne jest, ażeby nie zapomnieć o dostarczeniu deklaracji podatkowej przed upłynięciem dnia 30 kwietnia 2014 roku. W przypadku, kiedy naszym sposobem na złożenie zeznania jest wysłanie formularza Pocztą Polską powinniśmy nadać go wcześniej, żeby do 30 kwietnia Fiskus już go otrzymał. Oczywiście, kiedy zaniesiemy na Pocztę PIT-36 30 kwietnia Urząd nie wyznaczy dla nas kary za spóźnienie, jednak, gdy czekać będziemy na zwrot nadpłaconego podatku może się okazać, że czas oczekiwać będzie dłuższy niż inni przedsiębiorcy, więc nawet po trzech miesiącach jeszcze nie dostaniemy należnych nam pieniędzy.