Transakcje walutowe odgrywają ważną rolę w życiu wielu z nas. Często zdarza się bowiem, iż nasi krewni pracując poza granicami naszego kraju przesyłają nam pieniądze w zagranicznej walucie. Jednocześnie dokonujemy podróży zagranicznych, dlatego też potrzebujemy dokonać wymiany rodzimych polskich złotówek na walutę obowiązującą na obszarze danego kraju. Należy jednak zdać sobie sprawę z faktu, iż operacje tego typu są przedmiotem działalności rynku, jakim jest Forex. Określenie to wywodzi się od anglojęzycznego terminu Foreign Exchange, dotyczącego wymiany międzynarodowej. W odniesieniu do wspomnianego rynku, wymiana ta dotyczy walut. Należy jednak zauważyć, iż transakcje, których dokonujemy w kantorach wymiany walut opiewają zwykle na stosunkowo niewielkie kwoty. Jednocześnie dokonując ich, dysponujemy realnymi pieniędzmi, możemy dotknąć ich, dokonać ich ręcznego przeliczenia. Rozważając natomiast szersze ujęcie rynku operacji walutowych, musimy zdać sobie sprawę z faktu, iż działa on podobnie jak giełda papierów wartościowych. Transakcje te nie dokonują się zatem za pomocą realnych pieniędzy, dokonuje się ich przy użyciu pewnych instrumentów finansowych, których inwestor zwykle nie może dotknąć. W przypadku rynku Forex instrumentami tymi są tak zwane pary walutowe. Okazuje się jednak, iż tak naprawdę nie są one dla nas niczym obcym. Pary walutowe napotykamy bowiem w każdym kantorze wymiany walut. Określają one cenę jednej waluty względem drugiej, inaczej mówiąc informują nas, jak dużo jednostek waluty można nabyć za pomocą jednej jednostki innej waluty. Warto jednak wspomnieć, że wielkości te mogą się wahać, dlatego też są obszarem działań spekulacyjnych. Zakup walut po niższym kursie oraz późniejsza sprzedaż po kursie wyższym stanowi zysk uczestników rynku. Serdecznie polecamy.