Na rynku bankowym znajdziemy mnóstwo produktów wspomagających oszczędzanie. Najpopularniejszym z nich z pewnością są lokaty bankowe. Przeglądając porównanie lokat możemy znaleźć naprawdę dobre okazje jednak wiele z nich posiada gwiazdki, czyli dodatkowe wymogi jakie musi spełnić klient chcący uzyskać atrakcyjne oprocentowanie deponując środki w danym banku na lokacie terminowej.

Najczęściej promocyjne warunki proponowane są nowym klientom, ale również nowym środkom jakie obecny klient mógłby wpłacić na lokatę. Dodatkowymi obostrzeniami ze strony banku może być wymóg założenia rachunku osobistego albo skorzystania z innych często zbędnych produktów. O ile jesteśmy zadowoleni z obecnego rachunku osobistego i nie zamierzamy otwierać kolejnego to lokata której oprocentowanie uzależnione jest od spełnienia dodatkowych wymogów może już nie być tak dobrą okazją.

Dlatego przeglądają ranking lokat w lutym 2014 roku powinniśmy przede wszystkim przefiltrować oferty i wziąć pod rozwagę jedynie te które nie wiążą się z dodatkowymi wymogami, a jeśli już takowe się pojawią to upewnijmy się, że nadal taka lokata jest dla na opłacalna. Jeśli już w naszym zestawieniu posiadamy jedynie lokaty, które nie wiążą się z jakimś haczykiem to kryterium wyboru wydaje się bardzo proste i powinno się ograniczać jedynie do wysokości oprocentowania jakie może nam zaproponować bank.

Jednak bardzo często zdarza się, że oprocentowanie lokat podawane w materiałach reklamowych banku jest przekłamane. Dotyczy to przede wszystkim lokat, które nie są zwykłymi lokatami terminowymi. Chodzi przede wszystkim o lokaty z funduszami oraz lokaty progresywne. Te pierwsze wiążą się z koniecznością zainwestowania pewnej kwoty w fundusze inwestycyjne, które niestety w wielu przypadkach mogą się skończyć stratą dla inwestora. Dlaczego tak się dzieje? Lokaty połączone z funduszem najczęściej wymagają przeznaczenia na fundusze inwestycyjne kwoty odpowiadającej co najmniej kwoty będące dwukrotnością kwoty lokaty.

Taka lokata z funduszem zakładana na okres kilku miesięcy choć w przypadku samej lokaty wydaje się opłacalna to już w swojej części funduszowej najczęściej przynosi stratę, ponieważ krótkoterminowe inwestowanie w fundusze zwyczajnie się nie opłaca ze względu na wysokość dodatkowych opłat jakie pobiera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z zamian za zarządzanie. Drugim rodzajem lokat, których oprocentowanie nie zawsze jest jasno przedstawiane w reklamach są lokaty progresywne.

Lokaty progresywne to depozyt, które oprocentowanie zmienia się w zależności od okresu trwania lokaty bądź jej wysokości. Niestety często marketingowcy banków nie informują w broszurach reklamowych rzetelnie o tym jak wygląda oprocentowanie lokaty, a jedynie podają wytłuszczonym drukiem maksymalne możliwe do uzyskania oprocentowanie na takiej lokacie. Dlatego warto pamiętać, ze najlepsza lokata to taka która ma najwyższe oprocentowanie oraz nie posiada żadnych haczyków.