Obligacje korporacyjne – sposób na wysokie zyski?

Poszukiwanie równowagi pomiędzy wysokimi zyskami a równie wysokim bezpieczeństwem od wielu lat było świętym gralem polskich inwestorów. Nasz rynek kapitałowy oferował jednak zbyt mało rozwiązań umożliwiający inwestycje o wysokiej rentowności przy sporym bezpieczeństwie. W ostatnich latach coś jednak drgnęło. Rynek finansowy i krajowe prawodawstwo umożliwiło nam na inwestycje w obligacje korporacyjne. Lecz czym one są?

Obligacje korporacyjne są rodzajem papierów wartościowych emitowanych przez spółki. Jest to zobowiązanie takie samo jak obligacje Skarbu Państwa jednak ich emitentem są spółki, często giełdowe. By znaleźć pieniądze na inwestycje poszukują one inwestorów zainteresowanych mniejszym ryzykiem niż przy inwestowaniu w akcje a wyższym zyskiem niż przy lokatach bankowych. Konstrukcja obligacji korporacyjnych polega na tym, że ich emitent zobowiązany jest spłacić w przypadku bankructwa najpierw właścicieli obligacji a dopiero potem pozostałe pieniądze dzielone są na osoby, których inwestycje w akcje danej spółki okazały się nietrafione. O ile więc akcjonariusze mają nieograniczone ryzyko to ryzyko właściciela obligacji jest dość spore. Zupełnie inaczej jest z potencjalną zyskownością – obligacje dają kilka do kilkunastu procent w skali roku, zyski z akcji mogą być zaś teoretycznie nieograniczone. Inwestycje w obligacje stają się więc dopełnieniem wielu portfeli tworzonych przez inwestorów indywidualnych oraz fundusze inwestycyjne.

By kupić obligacje korporacyjne powinniśmy mieć rachunek w biurze maklerskim oraz zapisać się na emisję obligacji. Inwestycje takie możemy rozpocząć od poszukiwania ofert w gazetach branżowych, na stronach internetowych lub pytając w naszym biurze maklerskim. Dbając o finanse biura nasz makler powinien znaleźć dla nas korzystną ofertę – w końcu i oni otrzymują od naszych zakupów stosowne prowizje. Innym rozwiązaniem są zakupy obligacji na rynku wtórnym. Takie inwestycje możliwe są na specjalnym rynku obligacji korporacyjnych – Catalyst. Dostępne są tam już wyemitowane serie obligacji korporacyjnych i inwestycje w nie polegają na odkupieniu obligacji od ich obecnych posiadaczy. Póki co rynek wtórny jest jeszcze w naszym kraju dość słabo rozwinięty, jednak to dopiero początek i z każdym miesiącem obligacje korporacyjne zdobywają coraz większą popularność.

Inwestycje finansowe na tym rynku są obarczone o wiele mniejszym ryzykiem niż akcje. Warto jednak pamiętać o tym, że to ryzyko jest wyższe niż w przypadku lokat czy obligacji skarbowych. Do tej pory już kilka firm miało problemy ze spłatą obligacji, przez co inwestycje przyniosły straty. Jednak jak zawsze kluczem do sukcesu okazać się może dywersyfikacja i wybór najlepszych ofert spośród dostępnych na rynku. Możemy przecież zbadać finanse spółki której pieniądze chcemy pożyczyć – informacje takie są zawsze dostępne podczas emisji obligacji. Jak zawsze w przypadku inwestycji także i tu warto liczyć się z ryzykiem i dostosować jego akceptowalny poziom do naszego charakteru.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0.0/10 (0 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (z 0 głosów)