Właściwie każde osoba zarabiająca pieniądze musi od swoich dochodów odprowadzić podatek. Wychodzi więc na to, że każdy Polak, który ma z czego żyć ma również obowiązek podatkowy zobowiązany wolec Fiskusa.

Najwięcej osób w naszym kraju nie prowadzi działalności gospodarczej, nie utrzymuje się z wynajmowania lokali mieszkalnych, bądź ze sprzedaży nieruchomości, lecz wykonując pracę na rzecz swojego płatnika, więc chodzą po prostu do pracy, w której są zatrudnieni, bądź wykonują zlecenia, jak również zarabiają pieniądze na podstawie umowy o dzieło. Każda z tych osób ma obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym ze swoich dochodów, co oznacza, że musi ona wypełnić bardzo popularny i najczęściej wypełniany PIT wśród polaków PIT-37.

Inne źródła dochodów także są uwzględnione w formularzach, jak na przykład wszyscy przedsiębiorcy muszą sięgnąć po PIT-36, lub 28. Tym drugim również powinny być zainteresowane wszystkie osoby, które uzyskują przychody z wynajmowania lub dzierżawienia, jak również podnajmowania i poddzierżawienia. Druk dla siebie znajdą również osoby, które w danym roku podatkowym sprzedały nieruchomość, bądź prawa majątkowe, takie jak dożywotnie prawo do użytku gruntu. Dla nich przeznaczony jest PIT-39, natomiast PIT-38 muszą wypełnić osoby, które sprzedały papiery wartościowe, dokonały krótkiej sprzedaży, co oznacza, że odpłatnie zbyły pożyczone papiery wartościowe, sprzedały udziały w spółkach, bądź też je objęły.

Kolejnym przypadkiem, w którym jesteśmy zobowiązani rozliczyć się z Fiskusem jest moment, w którym nasz małoletnie dziecko poszło do pracy, przykładowo wakacyjnej. Ponieważ nie jest ono jeszcze podatnikiem rodzice muszą doliczyć zarobione przez dziecko pieniądze do swoich własnych dochodów, wypełniając PIT/M, który jest załącznikiem do PIT-36.

Warto pamiętać, że podatek należy odprowadzać także od darowizn. Trzeba zwracać uwagę, czy prezenty jakie dostajemy nie są objęte opodatkowaniem, co oznacza, że musimy sprawdzać, czy dana darowizna, bądź też kwota otrzymana od dalszej rodziny, czyli nie wliczają się do niej rodzice, dziadkowie oraz małżonkowie, nie przekracza w swojej wartości kwoty 4902 złotych. Jeżeli tak trzeba koniecznie odprowadzić od danej darowizny podatek, aby uniknąć nieprzyjemności. Warto także pamiętać, że darowizna nie musi zostać przekazana obdarowywanemu jednorazowo, a mogą to być prezenty uzyskane w ciągu całego roku.