STU Ergo Hestia S.A.

STU Ergo Hestia S.A.

Paliwo, przeglądy, wymiana opon, bieżące naprawy, ubezpieczenie – wydatki użytkowania samochodu, to wymowna pozycja w portfelu każdego kierowcy. Pragnąc je zredukować, tankujemy na tańszych stacjach, czynimy naprawy na zamiennikach w zaprzyjaźnionych zakładach i staramy się jeździć oszczędnie. Gdy jednak przychodzi czas kupna ubezpieczenia często automatycznie przeciągamy polisę u bieżącego ubezpieczyciela, nie weryfikując innych ofert na rynku. Aczkolwiek OC i AC to pozycje, na jakich idzie mnóstwo zaoszczędzić. Dlatego warto wiedzieć, jak można uszczuplić składkę za polisę. Przede wszystkim wypada pilnować momentu, w jakim nasza aktualna polisa OC dobiega finiszu. To bowiem – wyłączając parę przypadków skonkretyzowanych w ustawie – jedyny moment w roku, gdy zdołamy zmienić zakład ubezpieczeń i tym samym zdobyć szansę na tańsze ubezpieczenie. Jeśli nie wypowiemy OC przed jego upływem – najpóźniej jeden dzień przed końcem istnienia obecnej polisy – ubezpieczenie mimowolnie wydłuży się na następne 12 miesięcy. Jest to zasada wynikająca z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i niestety nie ma od niej odwrotu. Co więcej, jeżeli zdecydujemy się na wypowiedzenie ubezpieczenia – powinniśmy dostarczyć je ubezpieczycielowi na piśmie. W takim przypadku najlepiej zapisać adekwatną datę w kalendarzu i, widząc, że ubezpieczenie dobiega końca, z wyprzedzeniem porównać oferty na rynku. Można też zostawić numer w wybranej jednostce, która w dobrym momencie przypomni nam o kończącym się OC. O sumie, jaką zapłacimy za OC i AC decyduje zarówno sposób w jaki prowadzimy samochód. Reguła jest prosta: kto podróżuje bezpiecznie, płaci skromniej. Więc jeśli interesuje nas tanie ubezpieczenie pojazdu nerwy za kierownicą najlepiej trzymać na wodzy. Ubezpieczyciele cenią kierowców jeżdżących bez ryzyka, przyznając im na ogół po 10% zniżki za każdy rok bezkolizyjnej jazdy. Tego wariantu rabaty przeważnie można także przenieść w razie zmiany zakładu ubezpieczeń. Tym samym, jeżeli na przestrzeni wielu lat korzystania z usług jednej firmy wypracowaliśmy na przykład 50 proc. ulgi, w razie zmiany towarzystwa ubezpieczeń osiągniemy co najmniej taką samą zniżkę jak dotąd. Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych zapewnia również przenoszenie zniżek z OC na AC. Tym samym, jeśli podążamy bezpiecznie, możemy polegać nie tylko na tanie OC, ale także na pomniejszenie stawki za AC. Znaczącym szczegółem wpływającym na cenę ubezpieczenia jest też wiek i doświadczenie kierowców auta – im dłuższy staż za kierownicą, tym większa możliwość na pożądaną cenowo polisę. Firmy ubezpieczeniowe w szeregu przypadków zaczynają też współpracę z klientami biznesowymi, tworząc z nimi wzajemne propozycje. Atrakcyjną formą jest bancassurance, czyli współpraca firmy ubezpieczeniowej z bankiem, na skutek jakiej użytkownicy otrzymują preferencyjne oferty np. na ubezpieczenia komunikacyjne. Dlatego w poszukiwaniu tańszego OC zaleca się sprawdzić, czy na przykład bank, w którym mamy konto osobiste, współpracuje z firmą ubezpieczeniową. Dla wzoru klienci ING Banku Śląskiego zdobywają w Liberty Direct 10% zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki takiemu rabatowemu możemy zapracować nawet kilkaset złotych jeżeli np. kupujemy OC i AUTOCASCO. Z kolei, tańszą polisę AUTOCASCO będzie łatwiej kupić jeśli jeździmy dobrze zabezpieczonym samochodem, cieszącym się niewielką modą wśród złodziei. Większość zakładów ubezpieczeniowych docenia ten fakt i przekazuje mniejsze stawki dla ich posiadaczy. Poza odpowiednią marką, o oszczędności na składce zadecyduje również obszar, gdzie na ogół parkujemy auto. Jeśli jest to garaż względnie parking strzeżony – wówczas zapłacimy mniej. Pod tym samym kątem towarzystwo ubezpieczeń oceni też zabezpieczenia antywłamaniowe pojazdu. Tu z kolei niezwykle istotne są różnorakiego typu specjalne drzwi, zamki, alarmy, a w szczególności każde innowacyjne technologie pozwalające zlokalizować samochód. Jednak nawet takie udogodnienia nie będą miały znaczenia, jeżeli właściciel auta nie będzie pamiętał o zachowaniu nieodłącznych środków ostrożności, jak na przykład domykanie okien, drzwi i bagażnika, a przede wszystkim pilnowanie kluczyków.

Ergo Hestia

Dyrekcja Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na naradzie prasowej pochwalił się rezultatami wpasowania nowego procesu obsługi interesanta. Firma doszła w swoim czasie do morału, iż najważniejszym komponentem działalności, który oddziaływa na wizerunek towarzystwa ubezpieczeń nie są realia sprzedaży polis, lecz strategia likwidacji szkód. Po pierwsze w takim przypadku, ulepszono dwudziestoczterogodzinny system zgłaszania szkód na telefon. Po drugie, przyspieszono przybycie opiniodawców do kontrahenta (nie dalej aniżeli w ciągu 48 godzin). Po trzecie, odstąpiono z biur regionalnych oraz wykreowano centralne Biuro Likwidacji Szkód, do jakiego w formie elektronicznej dopływają materiały od rzeczoznawców. Po czwarte, w serwisie internetowym spółki włączono pierwszą w kraju możność pogadania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, który odpowiada na zagadnienia o procedury związane z likwidacją szkód. Na szczęście da się również kontaktować się z żywym człowiekiem i w wszelkiej sekundzie posiąść wiedzę na temat aktualnego stanu likwidacji szkody. Jednym z skutków takiego procesu jest duże przyspieszenie terminu likwidacji szkód, który w tym momencie wynosi odrobinę ponad 30 dni. Tu należałoby jednak dojrzeć, iż w sytuacji, kiedy cała procedura obsługi szkody leży po stronie ubezpieczyciela, a petent ma jedynie ją zgłosić, jest to i tak dłużej aniżeli ustawowy termin wynoszący maksymalnie 30 dni. Najciekawszym aczkolwiek rozstrzygnięciem które oferuje Ergo Hestia jest (w ramach auto-casco) likwidacja niektórych, niewielkich szkód bez niezbędności czekania na oględziny przez rzeczoznawcę. W razie takich wydarzeń jak przykładowo wybicie szyby bądź uszkodzenie zamka podczas włamania itd., jeżeli szkoda nie przekracza 1500 złotych, wystarczy przesłać do spółki kwit za sporządzoną naprawę. Stwarza to na pewno możliwość nadużyć, ale per saldo towarzystwo ubezpieczeń oszczędza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Naturalnie bardzo wysokie koszty ucieleśnienia systemu Ergo Hestia rekompensuje sobie między innymi oszczędzając na wypłatach: spadła ilość kolizji ubezpieczeniowych, zminimalizowała się średnia wielkość wypłacanego zadośćuczynienia oraz wzrosła liczba klientów odnawiających swe polisy w tej firmie.

Ergo Hestia

Odnosząc się do zagadnienia terminów likwidacji szkód w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych rozgłaszamy niżej wymienione tłumaczenia, które mają na celu w dostępny sposób przedstawić powyższą problematykę. W zależności od gatunku ubezpieczenia terminy likwidacji szkody normowane są w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli samochodów mechanicznych, termin likwidacji szkody określony jest w art 14 ust 1 ust z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ufg i Pbuk (Dziennik ustaw Nr. 124, pozyc. 1152 ze zm) zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zapłaty zadośćuczynienia w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o zdarzeniu. Zgodnie z ustęp. 2 powołanego przepisu, o ile w tym czasie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności nieodłącznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń bądź wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy prowadzeniu pozytywnej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia ogłoszenia o zdarzeniu. Ustawa prorokuje jeden wyjątek od tej zasady – przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest możliwe jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też wyznaczenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, towarzystwo ubezpieczeń jest prawnie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego we własnym aspekcie i stosowanie tego przepisu jest możliwe jedynie w szczególnych przypadkach. Jednak bezsporną część świadczenia zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić w czasie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Osoba uprawniona do odszkodowania nie może odmówić przyjęcia kwoty bezsprzecznej, przy czym jej przyjęcie nie wstrzymuje drogi do dochodzenia dalszych roszczeń. Dochodzenie tych roszczeń nie będzie jednak możliwe wówczas, gdy zostanie zawarta ugoda – ugoda jest umową i jej postanowienia wiążą obie strony i jej rozwiązanie wymaga porozumienia się dwóch stron. W przypadku zapłaty kwoty bezsprzecznej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaznaczyć, że nie stanowi ona kompletnego spełnienia zgłaszanych roszczeń. W przypadku niemożności zaspokojenia żądań poszkodowanego w całości lub w części w terminie 30 dni zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wskazać pisemnie przyczyny zwłoki, jak również domniemany termin zajęcia krańcowego stanowiska co do zapłaty zadośćuczynienia. Zgodnie z artykul. 14 ust. 3a powołanej przedtem ust., w przypadku niezapłacenia przez zakład ubezpieczeń świadczenia w przewidzianych terminach lub niedopełnienia obowiązku zawiadomienia poszkodowanego na piśmie o przyczynach zwłoki i przypuszczalnym czasie wypłaty świadczenia, poszkodowany ma możność powiadomienia o tych nieprawidłowościach Knf, która zastosuje wówczas zaplanowane prawem środki nadzorcze. W przypadku wystąpienia bezpodstawnej zwłoki w postępowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoźnika, czy też OC w życiu prywatnym, termin zakończenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z artyk. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania ogłoszenia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym czasie okoliczności nieodzownych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela ewentualnie wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy użyciu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w czasie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Zgodnie z § 3 powołanego artykułu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać inne terminy, lecz tylko takie, jakie są korzystniejsze dla uprawnionego do odszkodowania, niż terminy określone w przepisach kodeksu cywilnego. Także w wypadku ubezpieczeń dobrowolnych – zgodnie z artyk. 16 ust. 2 ust z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dziennik ust. Nr. 124, poz 1151 ze zm) – jeżeli towarzystwo ubezpieczeń nie zachowa terminu zapłaty odszkodowania zaplanowanego w umowie, lub też w kodeksie cywilnym, jest zobowiązany do pisemnego ogłoszenia osoby zgłaszającej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemożności wynagrodzenia zgłaszanych żądań. W wypadku wystąpienia bezzasadnej zwłoki w postępowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do świadczenia przysługują odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie przewiduje innej wysokości odsetek. Jak widać, istnieją pewne różnice pomiędzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiązkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych regulujące kwestię czasu trwania postępowania likwidacyjnego są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, a więc nie jest możliwe wdrożenie innych terminów – oczywiście termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, iż towarzystwo ubezpieczeń nie może wypłacić odszkodowania przed upływem tego terminu. W przypadku zaś ubezpieczeń dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazując 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczają przyjęcie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, że będzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejną różnicą pomiędzy regulacjami określającymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiązkowych górnej granicy czasu likwidacji szkody w wielkości 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zdarzeniu, przy czym przekroczenie tego terminu jest możliwe – jak było już mówione uprzednio – jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też zdefiniowanie wysokości świadczenia uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujące kwestię terminu likwidacji szkody zawierają także różnice dotyczące możliwości nakładania przez Komisję Nadzoru Finansowego na towarzystwa ubezpieczeń sankcji z tytułu nieuzasadnionej zwłoki w wypłacie odszkodowania, jak również niespełnienia obowiązku ogłoszenia poszkodowanego o przyczynach zwłoki w wypłacie odszkodowania i prawdopodobnym czasie jego zapłaty – o ile w ubezpieczeniach obowiązkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek nałożenia sankcji, o tyle w wypadku ubezpieczeń dobrowolnych decyzję o nałożeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza się, iż ubezpieczający kwestionują wysokość świadczenia. W przypadku zakwestionowania stanowiska zakładu ubezpieczeń i wniesienia odwołania, zakłady ubezpieczeń – choć najczęściej niesłusznie – traktują je jako zgłoszenie okoliczności wymagających uzasadnienia, a co za tym idzie pozwalających na wypłatę odszkodowania w 14 dni po ich wyjaśnieniu. Zdarza się także, że zakłady ubezpieczeń, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalają termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo złożone przez skarżącego. Procedury te jednak nie wiążą osoby składającej to pismo, gdyż jedynymi wiążącymi terminami są terminy zawarte w powyżej omówionych przepisach regulujących kwestię terminu likwidacji szkody. Nie istnieją bowiem przepisy szczególne, które wprowadzałyby odrębny termin odpowiedzi na pismo odwoławcze od stanowiska zakładu ubezpieczeń. Nadto, zauważyć należy, iż zakwestionowanie stanowiska zakładu ubezpieczeń przez osobę składającą odwołanie jest najczęściej jedynie żądaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten zakład ustaleń, a nie zgłoszeniem okoliczności wymagających wytłumaczenia. Dlatego też, w związku z faktem, że składane odwołania mają najczęściej ścisły związek z przyjęciem przez zakład ubezpieczeń błędnych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyć się w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkować ewentualnym naliczeniem odsetek za zwłokę w likwidacji szkody. Zdarzają się również przypadki, gdy osoba uprawniona do odszkodowania przekazuje zakładowi ubezpieczeń dodatkowe informacje mające wpływ na proces likwidacji szkody, bądź kwestionuje rozwiązania przyjęte przez zakład ubezpieczeń np. na podstawie błędnych bądź niepełnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do zadośćuczynienia – wówczas odwołanie takie w pewnych sytuacjach może być zakwalifikowane jako okoliczność do wytłumaczenia, jednak winna być ona wyjaśniona w możliwie najkrótszym terminie tj. przy zachowaniu poprawnej staranności.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 7.5/10 (20 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (z 0 głosów)
STU Ergo Hestia S.A., 7.5 out of 10 based on 20 ratings