Systemy wentylacji przeciwpożarowej mają do spełnienia niezwykle ważne zadanie, jakim jest ratowanie ludzkiego życia poprzez ugaszenie pożarów powstałych w budynkach użytkowych. Jest to jeden z rodzajów instalacji wentylacyjnych, których praktyczne zastosowanie ma niezwykle wielką wartość w ratowaniu ludzkiego życia i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju pożarów.

Jak działają systemy wentylacji przeciwpożarowej?

Systemy wentylacji przeciwpożarowej mają za zadanie odprowadzenia z pomieszczenia, w którym wybuchł pożar takiej ilości tlenu, aby jego rozprzestrzenianie się na dalsze pomieszczenia użytkowe było niemożliwe. Jak wiadomo, aby ogień który powstaje na skutek nieszczelności instalacji gazowych lub innych przypadków losowych, podtrzymywany jest poprzez zawarty w powietrzu tlen. Systemy wentylacji w budynkach użytkowych, których zadaniem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożarów, odprowadzać będą powietrze z zawartością tlenu na zewnątrz pomieszczeń, w których panuje ogień, dzięki czemu nastąpi jego wygaszenie bądź przynajmniej zmniejszenie jego natężenia. Jest to szczególnie przydatne w wypadku, gdy pali się jedno z pomieszczeń mieszkalnych w dużych budynkach, takich jak na przykład wieżowce i inne wysokie budowle. Systemy wentylacji poprzez odprowadzenie tlenu z pomieszczenie, w którym szaleje pożar, spowolnią jego rozprzestrzenianie się, przez co przedłużony zostanie okres czasu, który umożliwi ewakuację mieszkańców danego budynku. Często może to nawet uratować wiele ludzkich istnień. Oczywiście, najczęściej systemy wentylacji przeciwpożarowej samodzielnie nie poradzą sobie z wielkim pożarem, jednakże z całą pewnością zmniejszą jego natężenie i pomogą przy ugaszeniu danego pożaru przez specjalnie do tego celu przygotowane jednostki ratownicze. Aby instalacja przeciwpożarowa mogła działać we właściwy sposób, niezbędne jest odcięcie pomieszczeń, w których panuje pożar, od źródeł które mogą dostarczać zapas świeżego tlenu. W praktyce sprowadza się to do zamknięcia wszelkiego rodzaju okien i drzwi, przez co nie dość, że ogień sam zacznie wypalać ograniczony zapas tlenu, to tenże zapas będzie dodatkowo zmniejszany przez systemy wentylacji przeciwpożarowej. Wentylacja tego rodzaju jest wynalazkiem rewolucyjnym, który stanowi wielką pomoc i znaczne ułatwienie dla jednostek przeciwpożarowych, które nieraz nie mogą poradzić sobie z wielkim pożarem, który powstał na skutek braku systemów wentylacji przeciwpożarowej lub poprzez jej niewłaściwe zainstalowanie.