Potwierdzenie nadmienionych przed chwilą słów stanowi natomiast to, iż w istocie każda lokata wymaga naprawdę niewielkiego funduszu do uruchomienia (nieprzekraczającego na przykład sześćset złotych), iż stałe oprocentowanie lokat zaręcza stały dochód (możliwy do określenia już w samej fazie ustalania umowy), iż nie potrzebują one ani doświadczenia w zasadniczo pojętych inwestycjach pieniężnych, ani nadzorowana aktualnej sytuacji rynkowej, ani też znajomości oddziaływania nań ze strony różnorakiego rodzaju czynników z wewnątrz tudzież zewnętrznych, iż są one nader proste w otwarciu (co sprowadza się tylko do sygnatury w banku), iż cechują się pełnowymiarowym bezpieczeństwem (również w sytuacji bankructwa banku), a także iż ich obsługiwanie nie jest związane z jakimikolwiek skomplikowanymi procedurami.

W obliczu tychże plusów i negatywów dobrze jest więc studiować każdy ranking lokat skrzętnie, aby stosunek tych pierwszych do drugich był przeważający, tym więcej że instytucje bankowe zaręczają dziś ogrom możności dopasowania propozycji do wszystkich naszych wymagań, w tym też tych największych.

Czy to jednak oznacza, że najlepsze lokaty są kompletnie pozbawione negatywów? Jak najbardziej nie, gdyż ich otwarcie wymaga unieruchomienia funduszu powierzonego instytucjom finansowym (uniemożliwiającego zarządzanie nim nawet w sytuacjach gwałtownych), jest związane z możliwością utraty zdobytych do tego czasu odsetek w momencie przedterminowego zerwania umowy, charakteryzuje się dość niskim przychodem (przynajmniej w odniesieniu do innych aparatów finansowych), a także potrzebuje pokrycia dziewiętnastoprocentowego podatku Belki.

Gdy mamy na myśli znaczenie, lokaty bankowe określa się jako umowy instytucji finansowych z klientami, za pomocą których te pierwsze zobowiązują się do spieniężenia sumy wyznaczonej uprzednio przez tych drugich, uzupełnionej o dodatkowe odsetki. Podsumowując zatem, lokaty to nowatorskie instrumenty finansowe, które umożliwiają odłożenie środków finansowych w sposób niesłychanie łatwy, lecz nie jest to jedyny powód zaciekawienia nimi wśród lokalnych oraz zagranicznych interesantów, a wprost na odwrót, bo lista ich zalet jest o wiele dłuższa.