Pierwsze fotografie wykonano w pierwszej połowie XIX wieku. Jednak początki tej dziedziny sztuki można znaleźć już w średniowieczu. Początkowo zdjęcia były tylko czarno-białe. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku polski naukowiec wykonał pierwszą barwną fotografię. Jego wynalazek został następnie wykorzystany przez firmy, które swoimi produktami zdominowały rynek fotograficzny na całym świecie przez całe XX stulecie.

Fotografie mają różny charakter. Najczęściej są to pejzaże lub portrety. Zdjęcia mogą być wykorzystywane w prasie do ilustrowania tekstów, w dokumentach urzędowych, w reportażach. Najczęściej jednak zdjęcia wykonywane są w celach prywatnych. Gromadzone później w albumach lub na dyskach cd są wspaniałą pamiątką dla potomnych. Czasami już tylko na zdjęciach można zobaczyć nieżyjących własnych przodków, obrazy z ważnych uroczystości rodzinnych lub spotkań z dawno nie widzianymi przyjaciółmi. Fotografie są też wspaniałymi pamiątkami z podróży. Początkowo robienie i wywoływanie zdjęć wymagało wiedzy i odpowiedniego sprzętu. Z czasem jednak aparaty fotograficzne stały się prostsze w użyciu, bardziej poręczne i spowszechniały. Dziś aparaty fotograficzne umieszczane są w telefonach komórkowych, są więc nieustannie dostępne.

Świat fotografii cyfrowej i analogowej jest jak bardzo bogata, refleksyjna i pełna niespodzianek podróż. Dziś fotografia szczególnie cyfrowa wrasta mocnymi korzeniami w nasze życie. Otacza nas niemal na każdym kroku, w prasie, Internecie czy telewizji. A my traktujemy fotografię cyfrową niemal jak chleb powszedni a aparat jako przedmiot zwykłego, codziennego użytku. Budzimy się rano i twierdzimy, że posługiwanie się nią jest proste jak zegarek, ale nie jest to prostą sprawą dla wszystkich. Fotografia ta z prawdziwego zdarzenia od profesjonalistów bowiem wymaga znajomości budowy, działania jego mechanizmów i wiele innych specjalistycznych rzeczy, dzięki którym nazywamy ich profesjonalistami.