Jeśli mamy na myśli znaczenie, lokaty bankowe ujmuje się jako porozumienia banków z klientami, z wykorzystaniem których te pierwsze obligują się do spieniężenia sumy określonej uprzednio przez tych drugich, uświetnionej o dodatkowe odsetki. Podsumowując zatem, lokaty to nowoczesne aparaty bankowe, które pozwalają na odłożenie środków finansowych w sposób wybitnie prosty, ale nie jest to jedyny czynnik zaciekawienia nimi pośród lokalnych oraz zagranicznych klientów, a wprost odwrotnie, bo lista ich pozytywów jest zdecydowanie dłuższa.

W obliczu tychże zalet i negatywów powinno się więc oceniać każdy ranking lokat starannie, aby stosunek tych pierwszych do drugich był większy, tym szczególniej że instytucje bankowe zapewniają aktualnie sporo sposobności przystosowania ofert do wszystkich naszych oczekiwań, w tym też tych największych.

Czy to jednak oznacza, że najlepsze lokaty są całościowo obdarte z negatywów? Oczywiście, że nie, bowiem ich otwarcie wymaga zamrożenia kapitału pozostawionego instytucjom finansowym (niepozwalającego na rozporządzanie nim nawet w sytuacjach pilnych), wiąże się z ryzykiem utraty zdobytych do tej pory odsetek w chwili przedterminowego zerwania umowy, cechuje się dość niedużym przychodem (przynajmniej w stosunku do innych instrumentów finansowych), a także wymaga uiszczenia dziewiętnastoprocentowego podatku Belki.

Potwierdzenie rzeczonych powyżej słów stanowi natomiast to, iż tak po prawdzie każda lokata potrzebuje naprawdę niewielkiego kapitału do założenia (nieprzekraczającego przykładowo siedemset złotych), iż stałe oprocentowanie lokat gwarantuje stały przychód (realny do wyznaczenia już w samej fazie podpisywania umowy), iż nie potrzebują one ani wiedzy w generalnie rozumianych inwestycjach finansowych, ani nadzorowana aktualnej sytuacji rynkowej, ani też znajomości wpływu nań ze strony wielorakiego typu czynników z wewnątrz bądź zewnętrznych, iż są one niesłychanie łatwe w uruchomieniu (co sprowadza się jedynie do podpisu w instytucji finansowej), iż charakteryzują się bezwzględnym bezpieczeństwem (również w sytuacji bankructwa banku), a także iż ich wykorzystywanie nie jest związane z jakimikolwiek mętnymi procedurami.