Ile banków, tyle różnych lokat. Na szczęście, dla zwykłych śmiertelników okazuje się, że lokaty w tych bankach i tak sprowadzają się do tego samego, różnią się jedynie nazewnictwem. Ale jak tu wybrać taką lokatę, która najbardziej byłaby dostosowana do twoich potrzeb? Twoje wątpliwości rozwieje ten tekst.

Najpowszechniejsza lokata, czyli lokata standardowa

Mianem lokaty standardowej określa się rachunek oszczędnościowy, który podlega oprocentowaniu gdzie bank w tym czasie ‘zamraża’ pieniądze klientów. Do wyboru mamy tutaj lokaty odnawialne i nieodnawialne. Pierwsze to takie, które po zakończeniu czasu trwania poprzedniej lokaty, automatycznie rozpoczynają kolejną, deponując tę sama ilość środków, ale na aktualnych warunkach obowiązujących w momencie jej otwierania. Drugi rodzaj, czyli lokata nieodnawialna to taka, gdzie po zakończeniu czasu trwania lokaty, nie następuje automatyczne otwarcie kolejnego rachunku.

Lokata progresywna nie jedno ma imię

Progresywna najlepsze lokata marzec 2014 to również bardzo popularna forma oferowana niemal w każdym banku. Jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj do czynienia z tendencją wzrostową. No dobrze, tylko czego ten wzrost ma dotyczyć? W tym miejscu może pojawić się problem, gdyż w zależności od banku występować mogą zasadnicze różnice. Pierwsza idea lokaty progresywnej głosi, że umowa ta umożliwia dokładanie kolejnych wartości pieniężnych do wcześniej ulokowanej kwoty. Progresji poddawany jest zatem kwota naszego kapitału. W drugim przypadku lokata progresywna traktowana jest w zgoła odmienny sposób, ponieważ oprocentowanie środków pieniężnych następuje progresywnie. W tym wypadku zatem, z miesiąca na miesiąc wzrasta zatem oprocentowanie. I tak, w pierwszym miesiącu może to być 2%, w drugim 2,5%, w kolejnym 2,75%, i tak dalej w zależności od czasu trwania lokaty.

Lokata rentierska nie tylko dla bogaczy

Kolejną odmianą lokat bankowych jest lokata rentierska. Nie różni się ona niczym innym od pozostałych lokat poza tym, że odsetki wypłacane są w regularnych odstępach czasu. Oznacza to, że nie musimy czekać aż czas lokaty dobiegnie końca aby móc cieszyć się z zysków, gdyż określone kwoty będą regularnie przelewane na nasze konto. Wraz z ostatnim przelewem odsetek, odzyskamy również całość zdeponowanej przez nas kwoty. Niegdyś taka forma oszczędzania przeznaczona była dla najzamożniejszych. Obecnie, aby móc otworzyć rachunek z lokatą rentierską wymagany jest minimalny próg cenowy, który w zależności od banku może wynosić od 3 000 czy 5 000 zł, aż nawet do 20 000 lub 30 000. Warto dodać, że im większy kapitał, tym więcej odsetek otrzymamy na zakończenie lokaty. Ogromną zaletą lokat rentierskich jest ponadto fakt, że część z tych pieniędzy trafia na nasze konto w określonych odstępach czasu podczas trwania tego rachunku.

Czy są jeszcze jakieś odmiany lokat?

Współczesny rynek oferuje jeszcze inne rodzaje lokat bankowych. Nie różnią się one jednak zasadniczo od tych wyżej wymienionych. Jeśli sam spróbujesz, wkrótce przekonasz się, że nie jest to takie trudne.