Lokaty bankowe możemy podzielić na te z oprocentowaniem niezmiennym, o których mowa powyżej, a u których wysokość przychodu nie zmienia się wspólnie z mijaniem czasu, ale i na takie jak lokata z oprocentowaniem ruchomym, która jest odwrotnością tych pierwszych, gdyż wysokość jej odsetek jest zależna od stanu na rynku pieniężnym, jak lokaty sieciowe, czyli otwierane przez Internet i adresowane do posiadaczy rachunków osobistych, jak lokaty strukturyzowane, które posiadają w sobie możliwości funduszy inwestycyjnych, a także jak bezmiar innych, różniących się od siebie poszczególnymi aspektami. Widzimy więc, że konsument sam może wyselekcjonować, jakie są dlań najlepsze lokaty, toteż należałoby przeznaczyć te parę minut na przeanalizowanie propozycji.

Nieistotne jednak, jaki ich typ najbardziej nam się podoba, za każdym razem trzeba też wziąć pod uwagę takie cechy jak czas ich zapadalności, gwarancja finansów, częstość kapitalizowania odsetek, oprocentowanie lokat, należności w banku, czy podatek Belki. Aby komfortowo to wszystko zaś przeanalizować, praktycznym będzie profesjonalny ranking lokat, czyli witryna www, która konfrontuje między sobą wcześniej wspomniane, lecz i mnóstwo innych informacji. Warto więc takowy dla siebie wyszukać, tym szczególniej że w Internecie jest ich niesłychanie dużo, pamiętając rzecz jasna o konieczności wyselekcjonowania tego, który charakteryzuje się obserwacją najważniejszych banków w Polsce, systematycznymi uaktualnieniami oraz rzetelnością. Nieraz jest bowiem tak, iż niektóre instytucje bankowe przeznaczają rankingi do nieuczciwego przegonienia konkurentów, a nieświadomy tego klient daje się na ten niemiły chwyt nabrać i traci możność wyselekcjonowania lokaty naprawdę najlepszej.

Lokata bankowa to porozumienie zainteresowanego z ośrodkiem bankowym, dzięki któremu ten pierwszy składa temu drugiemu określoną sumę finansową, zwracaną po danym czasie wespół z odsetkami na ustalonych najpierw założeniach. Pisząc przejrzyściej, jest to jeden z najłatwiejszych współcześnie sposobów na zaoszczędzenie kapitału, który ponadto wyszczególnia się małą kwotą minimalną do uruchomienia rachunku, gwarancją dochodu (szczególnie gdy rozpatrujemy lokaty z procentem stałym), a także brakiem wymogu posiadania profesjonalnej wiedzy w zakresie obecnej sytuacji rynkowej. Niestety jednak, nie jest to instrument finansowy idealny, ponieważ zlecony kapitał będzie zamrożony, co nie pozwala na skorzystanie zeń podczas trwania umowy, przedterminowe wyjęcie zeń jakiejkolwiek kwoty jest związane z utratą każdych odsetek, a bezpieczeństwo profitu traci na jego wysokości, przez co jest on mniejszy, niż w przypadku pozostałych form oszczędzania.